AF-Oil

GAMBIT AF-Oil


 

Uniwersalna płyta przeznaczona do większości mediów w zakresie wysokich ciśnień i temperatur.

 

Środowisko pracy: woda, para wodna, paliwa, oleje, rozpuszczalniki, roztwory soli, słabych kwasów i zasad.

Korelację między ciśnieniem i temperaturą precyzuje wykres * :

1 – nie istnieje potrzeba przeprowadzania prób
2 – w przypadku stosowania w parze wodnej przeprowadzić próby w warunkach eksploatacji

 

Parametr Opcje
barwa Zielona
ciśnienie maksymalne [MPa] 10
formaty standardowe 1000×1500 mm1500x1500 mm
grubość standardowa 0,3 mm0,5 mm0,75 mm1,0 mm

1,5 mm

2,0 mm

2,5 mm

3,0 mm

4,0 mm

5,0 mm

6,0 mm

spełniane normy WT-80/95; DIN 28090-1, DuPont Specifcation G-81, WUG – GM 285/96, Atest Higien. 3/B-1259/96, Uznanie UDT U-K-1/2-03, IGNIG nr 1/GM/2001, nr 215020100
temp. max. [°C] 350
Współczynniki wg ASME code: “m” 1
Współczynniki wg ASME code: “y” 13
Współczynniki wg DT-UC-90/WO-O/19 σm dla 1,2 i 3mm 40MPa   21MPa   12MPa
Współczynniki wg DT-UC-90/WO-O/19 σr dla 1,2 i 3mm 6.4po;   5po;   4.1po;
Współczynniki wg DT-UC-90/WO-O/19 b (20,200,300˚C) 1.1   1.8   3.0
wykres: ciśnienie max. przy max. temp. [MPa] 5
wykres: temp max. bez potrzeby prób [°C] 225
wykres: temp max. przy max. ciśnieniu [°C] 150

 

UWAGA:

* Nie zaleca się stosowania jednoczesnego maksymalnej temperatury i ciśnienia.


Logo “GAMBIT” jest zastrzeżonym znakiem “GAMBIT” – LUBAWKA , POLSKA