AF-300

GAMBIT AF-300


Płyta przeznaczona do wysokotemperaturowych połączeń kołnierzowych. Bardzo korzystna relacja ceny do walorów użytkowych.

 

Środowisko pracy: woda, para wodna, roztwory soli, słabych kwasów i zasad.

Korelację między ciśnieniem i temperaturą precyzuje wykres * :

1 – nie istnieje potrzeba przeprowadzania prób
2 – w przypadku stosowania w parze wodnej przeprowadzić próby w warunkach eksploatacji

 

Parametr Opcje
barwa Beżowa
ciśnienie maksymalne [MPa] 10
formaty standardowe 1000×1500 mm1500x1500 mm
grubość standardowa 0,5 mm1,0 mm1,5 mm2,0 mm

2,5 mm

3,0 mm

4,0 mm

5,0 mm

6,0 mm

spełniane normy WT-79/95, DIN 28090-1, Atest Higien. 3/B-1259/96, Uznanie UDT U-K-1/2-03, IGNIG nr 1/GM/2001 oraz nr 215020100
temp. max. [°C] 300
Współczynniki wg ASME code: “m” 1
Współczynniki wg ASME code: “y” 11
Współczynniki wg DT-UC-90/WO-O/19 σm dla 1,2 i 3mm 40MPa   21MPa   12MPa
Współczynniki wg DT-UC-90/WO-O/19 σr dla 1,2 i 3mm 6.4po;   5po;   4.1po;
Współczynniki wg DT-UC-90/WO-O/19 b (20,200,300˚C) 1.1   1.8   3.0
wykres: ciśnienie max. przy max. temp. [MPa] 5
wykres: temp max. bez potrzeby prób [°C] 200
wykres: temp max. przy max. ciśnieniu [°C] 155

 

UWAGA:

* Nie zaleca się stosowania jednoczesnego maksymalnej temperatury i ciśnienia.


Logo “GAMBIT” jest zastrzeżonym znakiem “GAMBIT” – LUBAWKA , POLSKA