AF-200 Universal

GAMBIT AF-200 UNIVERSAL


 

 

Uniwersalna płyta przeznaczona do większości mediów w zakresie średnich ciśnień i temperatur.

 

Środowisko pracy: woda, para wodna, paliwa, oleje, rozpuszczalniki, roztwory soli słabych kwasów i zasad.

Korelację między ciśnieniem i temperaturą precyzuje wykres * :

1 – nie istnieje potrzeba przeprowadzania prób

 

Parametr Opcje
barwa Czerwona
ciśnienie maksymalne [MPa] 6
formaty standardowe 1000×1500 mm1500×1500 mm
grubość standardowa 0,5 mm1,0 mm1,5 mm

2,0 mm

2,5 mm

3,0 mm

4,0 mm

5,0 mm

6,0 mm

spełniane normy TWT-101/96, DIN28090-1, Uznanie UDT U-K-1/2-03, IGNIG nr 215020100
temp. max. [°C] 200
Współczynniki wg ASME code: “m” 1.0
Współczynniki wg ASME code: “y” 6
Współczynniki wg DT-UC-90/WO-O/19 σm dla 1,2 i 3mm 40 MPa  21 MPa  12 MPa
Współczynniki wg DT-UC-90/WO-O/19 σr dla 1,2 i 3mm 6.4po;  5po;  4.1po;
Współczynniki wg DT-UC-90/WO-O/19 b (20,200,300˚C) 1.1   1.8   3.0
wykres: ciśnienie max. przy max. temp. [MPa] 5
wykres: temp max. bez potrzeby prób [°C] 200
wykres: temp max. przy max. ciśnieniu [°C] 175

 


UWAGA:

* Nie zaleca się stosowania jednoczesnego maksymalnej temperatury i ciśnienia.


Logo “GAMBIT” jest zastrzeżonym znakiem “GAMBIT” – LUBAWKA , POLSKA