Zestawienie szczeliw Gambit

Nazwa
Opis
Temp.
max.[°C]
pH
Pompy
wirowe
p[bar]/
v[m/s]
Pompy
tłokowe
p[bar]/
v[m/s]
Armatura
p[bar]/
v[m/s]
605
Grafit ekspandowany na osnowie bawełnianej
450
0-14
40/40
nie
zalecane
200/2
6051
Grafit ekspandowany na drucie inconelowym
600
0-14
40/20
nie
zalecane
320/2
608
GAMFLON
PTFE z wypełnieniem grafitowym
i środkiem smarnym
280
0-14
20/10
100/2
100/2
6081
PTFE
białe
PTFE ze środkiem smarnym
280
0-14
10/10
20/2
20/1
6082
PTFE z wypełnieniem grafitowym
280
0-14
40/5
200/2
300/1
6085
GAMFLON
Z przędzy GAMFLON
280
0-14
20/20
150/2
200/2
6086
Zebra
PTFE z wypełnieniem grafitowym
i środkiem smarnym
wzmocnione aramidem
280
1-12
20/20
-
300/2
6087
GAMFLON
AR
PTFE z wypełnieniem grafitowym
i środkiem smarnym
wzmocnione aramidem
280
0-14
50/5
200/5
300/2
6088
GAMFLON
Z przędzy GAMFLON
280
0-14
50/8
200/2
400/1
611
Bawełniane impregnowane specjalnym
smarem i grafitem
120
5-9
10/5
20/1,5
60/2
616
Kaolinowe impregnowane specjalnym
smarem i grafitem
800
2-9
nie
zalecane
nie
zalecane
45/1
6153
Węglowe impregnowane grafitem
400
2-13
10/5
-
100/2
621
Bawełniane impregnowane specjalnym
smarem i talkiem
120
5-9
10/5
20/1,5
60/2
636
COLMET
BA
Kaolinowe zbrojone, impregnowane
elastomerem i grafitem
550
1-13
50/5
50/2
100/2
641
Bawełniane impregnowane PTFE
120
3-10
25/10
30/2
30/2
645
Grafit ekspandowany
na osnowie bawełnianej,
impregnowane PTFE
280
0-14
25/20
nie
zalecane
100/2
646
POLAFLON
BA
Kaolinowe impregnowane PTFE
280
2-13
25/8
nie zalecane
100/2
6491
GAMTEX
Z przędzy syntetycznej,
impregnowane PTFE
280
1-13
20/10
80/1
200/1,5
6493
Z przędzy aramidowej,
impregnowane PTFE
280
2-13
15/20
100/2
100/2
6498
MELAFLON
Z przędzy syntetycznej,
impregnowane PTFE
260
2-13
15/20
100/2
100/2

6087

6493

621

6085 GAMFLON 

645

605

6081 PTFE białe

641

6088

6051

636

6491

611

6153

646 Polaflon BA

6086 Zebra

616

608 GAMFLON

6082