Szczeliwa GARLOCK

SZCZELIWA FIRMY “GARLOCK”

Szczeliwo Typ 127 AFP

Charakterystyka

Temperatura minimalna

Maksymalna temperatura chwilowa

Maksymalna temperatura pracy ciągłej

Ciśnienie dopuszczalne

Zakres wymiarowy

oC ]

oC ]

oC ]

[ bar ]

[ mm ]

– 130

500*

350

220**

3-25

*przy max. ciśnieniu dopuszczalna temperatura 350oC

**przy max. temperaturze dopuszczalne ciśnienie to 85 bar

 

Szczeliwo Typ 1200 PBI

Charakterystyka

Temperatura minimalna

Maksymalna temperatura chwilowa

Maksymalna temperatura pracy ciągłej

Ciśnienie dopuszczalne

Zakres wymiarowy

oC ]

oC ]

oC ]

[ bar ]

[ mm ]

– 130

500*

350

290

3-25

*przy max. ciśnieniu dopuszczalna temperatura 350oC

 

Szczeliwo Typ 1298

Charakterystyka

Temperaturaminimalna

Maksymalna temperatura chwilowa

Maksymalna temperatura pracy ciągłej

Ciśnienie dopuszczalne

Zakres wymiarowy

oC ]

oC ]

oC ]

[ bar ]

[ mm ]

– 130

500*

350

310

3-25

*przy max. ciśnieniu dopuszczalna temperatura 350oC

 

Szczeliwo Typ 2091

Charakterystyka

Temperatura minimalna

Maksymalna temperatura chwilowa

Maksymalna temperatura pracy ciągłej

Ciśnienie dopuszczalne

Zakres wymiarowy

oC ]

oC ]

oC ]

[ bar ]

[ mm ]

– 240

1000*/**

500

350

4-25

*przy max. ciśnieniu dopuszczalna temperatura 500oC

**przy ciśnieniu poniżej 350 [bar] temperatura pracy to 650oC

 

Szczeliwo Typ 200i

Charakterystyka

Temperatura minimalna

Maksymalna temperatura chwilowa

Maksymalna temperatura pracy ciągłej

Ciśnienie dopuszczalne

Zakres wymiarowy

oC ]

oC ]

oC ]

[ bar ]

[ mm ]

– 100

1000

800

1,0

8- 50