Płyty uszczelkarskie polonit

Nazwa płyty 

Opis płyty 

Temp. max.
[oC]
 

Ciśnienie
max.
[MPa]
 

Środowisko pracy 

Standardowe
grubości
 

Standardowe
wymiary
 

FA-EKO 

Popularna płyta charakteryzująca się bardzo dobrym stosunkiem możliwości do ceny. Szczególnie zalecana do instalacji wodnych. Cechuje się wysoką zdolnością dopasowania się do uszczelnianych powierzchni przy małych siłach docisku. a. 

150 

Paliwa, oleje, woda zimna, woda gorąca, para wodna, roztwory soli obojętnych oraz gazy nieagresywne 

0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 

1000 x 1500
1500 x 1500 

FA-150 

Płyta charakteryzująca się bardzo dobrym stosunkiem możliwości do ceny. Szczególnie zalecana do instalacji wodnych oraz niskoparametrowych instalacji parowych. Bardzo dobrze sprawdza się w motoryzacji. 

180 

Paliwa, oleje, woda zimna, woda gorąca, para wodna, roztwory soli obojętnych oraz gazy nieagresywne 

0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 

1000 x 1500
1500 x 1500 

FA-202 

Płyta przeznaczona do pracy w zakresie średnich ciśnień i temperatur. Ze względu na swą budowę nie wymaga wysokich nacisków montażowych. Polecana do uszczelniania mediów gazowych ze względu na niską przepuszczalność gazów. 

200 

Woda zimna, woda gorąca, para wodna, produkty petrochemiczne, słabe kwasy i zasady oraz gazy obojętne. 

0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 

1000 x 1500
1500 x 1500 

FA-300 

Ze względu na specjalnie dobrany skład płyta uznana jest z trudnopalną i dopuszczona przez WUG do pracy w kopalniach. Charakteryzuje się niską przepuszczalnością i dlatego zalecana jest do uszczelniania instalacji gazowych 

300 

Woda zimna, woda gorąca, para wodna, alkohole, roztwory soli, słabe kwasy i zasady oraz gazy nieagresywne i produkty petrochemiczne. 

0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 

1000 x 1500
1500 x 1500 

FA-350 

Płyta przeznaczona do wycinania uszczelek pracujących w środowisku pary wodnej i wody, alkoholi, roztworów soli, słabych kwasów i zasad oraz oleju, benzyny, nafty i innych produktów petrochemicznych, a także gazów obojętnych 

350 

10 

para woda i woda, alkohole, roztwory soli, słabych kwasów i zasad oraz oleju, benzyny, nafty i innych produktów petrochemicznych, a także gazów obojętnych. 

0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 

1000 x 1500
1500 x 1500 

FA-O 

Wysokosprawna płyta o dużej zawartości włókien aramidowych . Przeznaczona do pracy w zakresie wysokich ciśnień i temperatur. Odznacza się wysoką wytrzymałością mechaniczną. Szczególnie zalecana do uszczelniania mediów ciekłych. Polecana również jako wysokiej jakości materiał na uszczelki motoryzacyjne. 

350 

10 

oleje, benzyna, nafta i inne produkty petrochemiczne, alkohole, rozpuszczalniki, para wodna, woda (w tym woda morska) oraz roztwory soli 

0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 

1000 x 1500
1500 x 1500 

FA-O-1000 

Płyta przeznaczona do pracy w zakresie wysokich ciśnień i temperatur. Dzięki wzmocnieniu siatką stalową charakteryzuje się wysoką odpornością mechaniczną. Szczególnie zalecana do uszczelniania mediów ciekłych w warunkach wysokich i zmiennych ciśnień. 

350 

12 

Oleje, benzyna, nafta i inne produkty petrochemiczne, alkohole, rozpuszczalniki, para wodna, woda (w tym woda morska) oraz roztwory soli. 

0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 

1000 x 1500
1500 x 1500 

FA-Carbo 

Płyta o bardzo wysokiej sprawności i odporności temperaturowej Jej skład sprawia, że ma ona własności zbliżone do płyt azbestowo-kauczukowych. Dzięki zastosowaniu włókien węglowych płyta jest szczególnie zalecana do pracy z parą wodną o wysokich parametrach, a także do pracy w kontakcie z alkaliami. 

400 

Para wodna, woda, zasady, alkohole, węglowodory, oleje i gazy techniczne. 

0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 

1000 x 1500
1500 x 1500 

FA-Carbo-1000 

Płyta posiada wszystkie zalety płyt FA-Carbo oraz ze względu na zbrojenie siatką stalowa wykazuje wyższą odporność na naciski montażowe i ciśnienia. Polecana w przypadku występowania dużych wahań ciśnień i temperatur. 

400 

10 

Para wodna, woda, zasady, alkohole, węglowodory, oleje i gazy techniczne. 

0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 

1000 x 1500
1500 x 1500 

FA-Acidit 

Płyta przeznaczona szczególnie do pracy w kontakcie z silnymi kwasami organicznymi i nieorganicznymi, w zakresie średnich ciśnień i temperatur. Odporna także na działanie wielu różnego rodzaju czynników chemicznych. 

200 

Stężone i rozcieńczone kwasy nieorganiczne i organiczne, ale także ługi, alkohole, glikole i roztwory soli. 

0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 

1000 x 1500
1500 x 1500 

Grafitowe z wkładką metalową 

Płyta przeznaczona do pracy w warunkach wysokich ciśnień i bardzo wysokich temperatur.
W kontakcie z parą wodną i środowiskiem utleniającym ma odporność temperaturową rzędu 550°C 

550 

12 

Większość substancji chemicznych, za wyjątkiem silnych utleniaczy 

1,5; 2,0; 3,0 

1000 x 1000

PTFE

kompozyt uszczelkarski na bazie czystego PTFE napełnionego włóknem szklanym, kompozyt ten posiada wszystkie cechy czystego PTFE

250 6 znakomita odporność chemiczna pH 0-14, obojętność fizjologiczna uszczelnienia wszystkich mediów łącznie z silnymi kwasami i zasadami 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 410 x 4101200 x 12001500 x 1500