Płyty uszczelkarskie klinger

Nazwa płyty 

Opis płyty 

Temp. max.
[oC]
 

Ciśnienie
max.
[MPa]
 

Środowisko pracy 

Standardowe
grubości
 

Standardowe
wymiary
 

KLINGER SILC 4106

 

Płyta charakteryzująca się wysoką zdolnością dopasowywania się przy małych siłach docisku. Stosować w przypadku gdzie możliwe są tylko małe momenty dociągnięcia śrub. 

150 

 praca w chemikaliach gazowych i ciekłych oraz w parze wodnej do  150 o

1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 


1500 x 2000 

KLINGER SILC 4300

 

Uniwersalne wysokociśnieniowe uszczelnienie o szerokim zakresie stosowania i dobrej wytrzymałości na ściskanie. 

300 

gorąca woda, para, oleje, węglowodany, i inne związki chemiczne
1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 


1500 x 2000 

KLINGER SILC 4400

 

Uniwersalne, wysokociśnieniowe uszczelnienie o szerokim zastosowaniu w przemyśle chemicznym, spożywczym oraz instalacjach z wodą pitną. 

400 

10 

oleje, woda pary gazów, roztwory soli, paliwa, alkohole, kwasy organiczne i nieorganiczne, smary i środki chłodzące
1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 


1500 x 2000 

KLINGER SILC 4408

 

Uniwersalne, wysokociśnieniowe uszczelnienie o szerokim zastosowaniu w przemyśle. Wysoka wytrzymałość dzięki zbrojeniu stalową siatką plecioną. 

400 

10 

oleje, woda, pary, gazy, paliwa, alkohole, węglowodany, smary i środki chłodzące
1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 


1500 x 2000 

KLINGER SILC 4409

 

Specjalne, wysokociśnieniowe uszczelnienie do stosowania na wodzie. Wysoka wytrzymałość dzięki zbrojeniu siatką z blachy stalowej. 

400 

10 

woda, para wodna oraz chemikalia płynne i gazowe, odporność na działanie: olejów i  węglowodanów
1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 


1500 x 2000 

KLINGER SILC 4430

 

Specjalne, wysokociśnieniowe uszczelnienie o wysokiej wytrzymałości na ściskanie i dużej wytrzymałości na działanie wody i pary wodnej. 

400 

10 

woda, para wodna, oleje, węglowodany, ognioodporne
1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 


1500 x 2000 

KLINGER SILC 4500

 

Uniwersalne, wysokociśnieniowe uszczelnienie do stosowania w instalacjach z czynnikami silnie alkaicznymi o wysokiej temperaturze, także z parą wodną. 

400 

10 

środowiska silnie alkaiczne, para wodna, ognioodporne
1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 


1500 x 2000 

KLINGER SILC 4509

 

Specjalne, wysokociśnieniowe uszczelnienie odporne na działanie najwyższych temperatur i ciśnień. Wysoka wytrzymałość dzięki zbrojeniu siatką z blachy stalowej. 

400 

12 

para wodna, silne związki alkaiczne,
1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 


1500 x 2000 

KLINGER SILC 6307

 

Specjalne, wysokociśnieniowe uszczelnienie – samouszczelniające się dzięki kontrolowanemu pęcznieniu pod wpływem oleju. 

300 

woda, olej, chemikalia do 150oC,
1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 


1500 x 2000 

KLINGER SILC 8200

 

Specjalne, wysokociśnieniowe uszczelnienie do stosowania w instalacjach z silnymi kwasami 

200 

silne kwasy, chemikalia ciekłe i gazowe, ługi
1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 


1500 x 2000