Odporność na media chemiczne wybranych płyt polonit fa

Medium chemiczne FA-EKO FA-150 FA-202 FA-300 FA-O FA-O-1000 FA-Carbo FA- Carbo-1000 FA-Acidit Grafit-metal
Aceton
Alkohol etylowy
Alkohol metylowy
Amoniak
Benzen
Benzyna
Chlor (mokry)
Chlor (suchy)
Chloroform
Cykloheksanon
Etan
Fenol
Freon 22
glikol etylenowy
Kwas azotowy 20%
Kwas azotowy 40%
Kwas chlorowodorowy 20%
Kwas fosforowy
Kwas mrówkowy
Kwas octowy
Kwas siarkowy 20%
Kwas siarkowy dymiący
Nadmanganian potasu
Nafta
Octan etylowy
Olej hydrauliczny (mineralny)
Olej hydrauliczny (estry fosforanowe)
Olej silnikowy
Powietrze
Para wodna
Toluen
Trójchloroetylen
Woda
Woda morska
Wodorotlenek amonu
Wodorotlenek potasu
Wodorotlenek sodu
Wodorotlenek wapnia

 

LEGENDA:

 

 dobra odporność
 średnia odporność
 nie stosować