Odporność na media chemiczne wybranych płyt gambit af

Medium chemiczne AF-OIL AF-200 AF-300 AF-1000
Aceton
Alkohol etylowy
Alkohol metylowy
Amoniak
Benzen
Benzyna
Chlor (mokry)
Chlor (suchy)
Chloroform
Cykloheksanon
Etan
Fenol
Freon 22
glikol etylenowy
Kwas azotowy 20%
Kwas azotowy 40%
Kwas chlorowodorowy 20%
Kwas fosforowy
Kwas mrówkowy
Kwas octowy
Kwas siarkowy 20%
Kwas siarkowy dymiący
Nadmanganian potasu
Nafta
Octan etylowy
Olej hydrauliczny (mineralny)
Olej hydraul. (estry fosforanowe)
Olej silnikowy
Powietrze
Toluen
Trójchloroetylen
Woda
Woda morska
Wodorotlenek amonu
Wodorotlenek potasu
Wodorotlenek sodu
Wodorotlenek wapnia

 

LEGENDA:

 

 dobra odporność
 średnia odporność
 nie stosować