Taśmy/Tektury/Włókniny

Oferujemy wyroby tkane do zastosowań wysokotemperaturowych wykonywane na bazie najwyższej jakości surowców włókienniczych. Tkaniny i tkane wielowarstwowo  taśmy termoizolacyjne, przenośnikowe włazowe i kompensatorowe wykonywane są na bazie odpornych na wysokie temperatury przędz szklanych, kaolinowych,  glinokrzemianowych, kwarcowych i aramidowych.

Dzięki specjalnej konstrukcji, wzajemnemu przeplataniu się przędz uzyskuje się produkt zwarty i niepodatny na rozwarstwienia nawet w najtrudniejszych warunkach pracy.

Ze względu na zastosowanie dzielimy je na:

– taśmy i tkaniny termoizolacyjne,

– taśmy włazowe,

– kompensatory i tkaniny kompensatorowe.

Taśmy i tkaniny termoizolacyjne

 

Taśmy włazowe

Są to taśmy przeznaczone do uszczelniania wszelkiego typu otworów włazowych, wyczystkowych lub manipulacyjnych.  Dzięki wysokiej elastyczności i sprężystości oraz odporności na temperatury i wiele mediów chemicznych włącznie z parą wodną doskonale spisują się również w uszczelnianiu częściowo skorodowanych powierzchni kołnierzy.

PARAMETRY PRACY:

– ciśnienie maksymalne                    4  MPa

– temperatura pracy chwilowej        500 oC

– temperatura pracy ciągłej              450 oC

 

TAŚMY DOSTĘPNE SĄ W NASTĘPUJĄCYCH WYMIARACH:

 

Kompensatory i tkaniny kompensatorowe

Typ 380

Są to niezawodne, elastyczne i szczelne połączenia rurociągów o różnych przekrojach poprzecznych lub przemieszczających się wzajemnie w różnych płaszczyznach.

Dzięki starannie dobranym materiałom kompensatory mogą pracować w szerokim zakresie temperatur od  -100 oC do   + 900 oC oraz w kontakcie z większością stosowanych w technice mediów.

CHARAKTERYZUJĄ SIĘ ONE:

 – odpornością termiczną,

– wysoką odpornością chemiczną,

– wysoką wytrzymałością mechaniczną,

– elastycznością i odpornością na wielokrotne zginanie,

– wysoką gazoszczelnością.

NAZWA
TYP
ZAKRES TEMPERATUR [oC]
OPIS
TK-450
381
-100 do + 450
kanina dwuwarstwowa przeznaczona do stosowania w środowisku gazów nieagresywnych i z niewielką ilością pyłów
TK-600
382
-100 do + 600
TKCh-280
383
-50 do + 280
tkanina trzywarstwowa przeznaczona do stosowania w środowisku agresywnych mediów chemicznych z wyłączeniem gazowego fluorowodoru i niewielką ilością pyłów
TKCh-600
384
-50 do + 600