AF-400

  GAMBIT AF-400


   

   

   

  Wysokoparametrowa płyta przeznaczona do najbardziej odpowiedzialnych zastosowań.

   

  Środowisko pracy: woda, para wodna, paliwa, oleje, rozpuszczalniki, roztwory soli, słabych kwasów i zasad.

  Korelację między ciśnieniem i temperaturą precyzuje wykres * :.

  1 – nie istnieje potrzeba przeprowadzania prób
  2 – w przypadku stosowania w parze wodnej przeprowadzić próby w warunkach eksploatacji

   

  Parametr Opcje
  barwa Niebieska
  ciśnienie maksymalne [MPa] 12
  formaty standardowe 1000×1500 mm1500x1500 mm
  grubość standardowa 0,5 mm1,0 mm1,5 mm

  2,0 mm

  2,5 mm

  3,0 mm

  spełniane normy WT-146/98; DIN 28090-1, DuPont Specifcation G-81, Uznanie UDT U-K-1/2-03, IGNIG nr 1/GM/2001
  temp. max. [°C] 380
  Współczynniki wg ASME code: “m” 1
  Współczynniki wg ASME code: “y” 10
  Współczynniki wg DT-UC-90/WO-O/19 σm dla 1,2 i 3mm 40MPa   21MPa   12MPa
  Współczynniki wg DT-UC-90/WO-O/19 σr dla 1,2 i 3mm 6.4po;   5po;   4.1po;
  Współczynniki wg DT-UC-90/WO-O/19 b (20,200,300˚C) 1.1   1.8   3.0
  wykres: ciśnienie max. przy max. temp. [MPa] 6
  wykres: temp max. bez potrzeby prób [°C] 250
  wykres: temp max. przy max. ciśnieniu [°C] 170

   

  UWAGA:

  * Nie zaleca się stosowania jednoczesnego maksymalnej temperatury i ciśnienia.


  Logo “GAMBIT” jest zastrzeżonym znakiem “GAMBIT” – LUBAWKA , POLSKA