AF-Oil

  GAMBIT AF-Oil


   

  Uniwersalna płyta przeznaczona do większości mediów w zakresie wysokich ciśnień i temperatur.

   

  Środowisko pracy: woda, para wodna, paliwa, oleje, rozpuszczalniki, roztwory soli, słabych kwasów i zasad.

  Korelację między ciśnieniem i temperaturą precyzuje wykres * :

  1 – nie istnieje potrzeba przeprowadzania prób
  2 – w przypadku stosowania w parze wodnej przeprowadzić próby w warunkach eksploatacji

   

  Parametr Opcje
  barwa Zielona
  ciśnienie maksymalne [MPa] 10
  formaty standardowe 1000×1500 mm1500x1500 mm
  grubość standardowa 0,3 mm0,5 mm0,75 mm1,0 mm

  1,5 mm

  2,0 mm

  2,5 mm

  3,0 mm

  4,0 mm

  5,0 mm

  6,0 mm

  spełniane normy WT-80/95; DIN 28090-1, DuPont Specifcation G-81, WUG – GM 285/96, Atest Higien. 3/B-1259/96, Uznanie UDT U-K-1/2-03, IGNIG nr 1/GM/2001, nr 215020100
  temp. max. [°C] 350
  Współczynniki wg ASME code: “m” 1
  Współczynniki wg ASME code: “y” 13
  Współczynniki wg DT-UC-90/WO-O/19 σm dla 1,2 i 3mm 40MPa   21MPa   12MPa
  Współczynniki wg DT-UC-90/WO-O/19 σr dla 1,2 i 3mm 6.4po;   5po;   4.1po;
  Współczynniki wg DT-UC-90/WO-O/19 b (20,200,300˚C) 1.1   1.8   3.0
  wykres: ciśnienie max. przy max. temp. [MPa] 5
  wykres: temp max. bez potrzeby prób [°C] 225
  wykres: temp max. przy max. ciśnieniu [°C] 150

   

  UWAGA:

  * Nie zaleca się stosowania jednoczesnego maksymalnej temperatury i ciśnienia.


  Logo “GAMBIT” jest zastrzeżonym znakiem “GAMBIT” – LUBAWKA , POLSKA