odporność na media chemiczne wybranych płyt polonit fa

  Medium chemiczne FA-EKO FA-150 FA-202 FA-300 FA-O FA-O-1000 FA-Carbo FA- Carbo-1000 FA-Acidit Grafit-metal
  Aceton
  Alkohol etylowy
  Alkohol metylowy
  Amoniak
  Benzen
  Benzyna
  Chlor (mokry)
  Chlor (suchy)
  Chloroform
  Cykloheksanon
  Etan
  Fenol
  Freon 22
  glikol etylenowy
  Kwas azotowy 20%
  Kwas azotowy 40%
  Kwas chlorowodorowy 20%
  Kwas fosforowy
  Kwas mrówkowy
  Kwas octowy
  Kwas siarkowy 20%
  Kwas siarkowy dymiący
  Nadmanganian potasu
  Nafta
  Octan etylowy
  Olej hydrauliczny (mineralny)
  Olej hydrauliczny (estry fosforanowe)
  Olej silnikowy
  Powietrze
  Para wodna
  Toluen
  Trójchloroetylen
  Woda
  Woda morska
  Wodorotlenek amonu
  Wodorotlenek potasu
  Wodorotlenek sodu
  Wodorotlenek wapnia

   

  LEGENDA:

   

   dobra odporność
   średnia odporność
   nie stosować