Płyty uszczelkarskie klinger

  Nazwa płyty 

  Opis płyty 

  Temp. max.
  [oC]
   

  Ciśnienie
  max.
  [MPa]
   

  Środowisko pracy 

  Standardowe
  grubości
   

  Standardowe
  wymiary
   

  KLINGER SILC 4106

   

  Płyta charakteryzująca się wysoką zdolnością dopasowywania się przy małych siłach docisku. Stosować w przypadku gdzie możliwe są tylko małe momenty dociągnięcia śrub. 

  150 

   praca w chemikaliach gazowych i ciekłych oraz w parze wodnej do  150 o

  1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 


  1500 x 2000 

  KLINGER SILC 4300

   

  Uniwersalne wysokociśnieniowe uszczelnienie o szerokim zakresie stosowania i dobrej wytrzymałości na ściskanie. 

  300 

  gorąca woda, para, oleje, węglowodany, i inne związki chemiczne
  1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 


  1500 x 2000 

  KLINGER SILC 4400

   

  Uniwersalne, wysokociśnieniowe uszczelnienie o szerokim zastosowaniu w przemyśle chemicznym, spożywczym oraz instalacjach z wodą pitną. 

  400 

  10 

  oleje, woda pary gazów, roztwory soli, paliwa, alkohole, kwasy organiczne i nieorganiczne, smary i środki chłodzące
  1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 


  1500 x 2000 

  KLINGER SILC 4408

   

  Uniwersalne, wysokociśnieniowe uszczelnienie o szerokim zastosowaniu w przemyśle. Wysoka wytrzymałość dzięki zbrojeniu stalową siatką plecioną. 

  400 

  10 

  oleje, woda, pary, gazy, paliwa, alkohole, węglowodany, smary i środki chłodzące
  1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 


  1500 x 2000 

  KLINGER SILC 4409

   

  Specjalne, wysokociśnieniowe uszczelnienie do stosowania na wodzie. Wysoka wytrzymałość dzięki zbrojeniu siatką z blachy stalowej. 

  400 

  10 

  woda, para wodna oraz chemikalia płynne i gazowe, odporność na działanie: olejów i  węglowodanów
  1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 


  1500 x 2000 

  KLINGER SILC 4430

   

  Specjalne, wysokociśnieniowe uszczelnienie o wysokiej wytrzymałości na ściskanie i dużej wytrzymałości na działanie wody i pary wodnej. 

  400 

  10 

  woda, para wodna, oleje, węglowodany, ognioodporne
  1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 


  1500 x 2000 

  KLINGER SILC 4500

   

  Uniwersalne, wysokociśnieniowe uszczelnienie do stosowania w instalacjach z czynnikami silnie alkaicznymi o wysokiej temperaturze, także z parą wodną. 

  400 

  10 

  środowiska silnie alkaiczne, para wodna, ognioodporne
  1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 


  1500 x 2000 

  KLINGER SILC 4509

   

  Specjalne, wysokociśnieniowe uszczelnienie odporne na działanie najwyższych temperatur i ciśnień. Wysoka wytrzymałość dzięki zbrojeniu siatką z blachy stalowej. 

  400 

  12 

  para wodna, silne związki alkaiczne,
  1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 


  1500 x 2000 

  KLINGER SILC 6307

   

  Specjalne, wysokociśnieniowe uszczelnienie – samouszczelniające się dzięki kontrolowanemu pęcznieniu pod wpływem oleju. 

  300 

  woda, olej, chemikalia do 150oC,
  1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 


  1500 x 2000 

  KLINGER SILC 8200

   

  Specjalne, wysokociśnieniowe uszczelnienie do stosowania w instalacjach z silnymi kwasami 

  200 

  silne kwasy, chemikalia ciekłe i gazowe, ługi
  1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 


  1500 x 2000