Odporność na media chemiczne wybranych płyt gambit af

  Medium chemiczne AF-OIL AF-200 AF-300 AF-1000
  Aceton
  Alkohol etylowy
  Alkohol metylowy
  Amoniak
  Benzen
  Benzyna
  Chlor (mokry)
  Chlor (suchy)
  Chloroform
  Cykloheksanon
  Etan
  Fenol
  Freon 22
  glikol etylenowy
  Kwas azotowy 20%
  Kwas azotowy 40%
  Kwas chlorowodorowy 20%
  Kwas fosforowy
  Kwas mrówkowy
  Kwas octowy
  Kwas siarkowy 20%
  Kwas siarkowy dymiący
  Nadmanganian potasu
  Nafta
  Octan etylowy
  Olej hydrauliczny (mineralny)
  Olej hydraul. (estry fosforanowe)
  Olej silnikowy
  Powietrze
  Toluen
  Trójchloroetylen
  Woda
  Woda morska
  Wodorotlenek amonu
  Wodorotlenek potasu
  Wodorotlenek sodu
  Wodorotlenek wapnia

   

  LEGENDA:

   

   dobra odporność
   średnia odporność
   nie stosować