Formularz kontakowy

[recaptcha theme:dark]

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ART, ul. Puszkina 82, 92-516 Łódź.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, może być jednak konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której
dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na
żądanie osoby, której dane dotyczą.

PHU ART oświadcza, że dane osobowe będą pozyskiwane na podstawie dobrowolnych wpisów użytkowników
umieszczonych w zakładce „Kontakt” w celu kontaktu z firmą.
Pozyskane dane osobowe będą wykorzystywane w celu w jakim zostały podane przez użytkownika
tj. m.in. odpowiedź na zadane przez użytkownika pytanie, a także dla celów statystycznych
prowadzonych wyłącznie na potrzeby PHU ART.

PHU ART oświadcza, że wszelkie pozyskane przez nią dane osobowe będą przechowywane w taki sposób,
aby zapewnić ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem.

Pozyskane dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, chyba, że jest to konieczne i wynika
z przepisów prawa lub prawomocnego żądania instytucji Państwowych .

Każdy użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych,
czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne,
nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do
realizacji celu, dla którego zostały zebrane ( art. 32 ust. 1 pkt. 6 ustawy o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883)

Informacje Kontakowe

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe “ART”
Barbara Lewandowicz
92-516 Łódź, ul. Puszkina 82
NIP: 728- 025- 25- 09

tel: 42  649 – 19 – 57
tel: 42 649 – 23 – 02
tel: 42 649 – 30 – 12
tel: 42  250 – 84 – 54
fax: 42  250 – 84 – 55

biuro@phuart.pl
phuart@phuart.pl
jolanta@phuart.pl
piotr@phuart.pl

uszczelnienia techniczne