Fibra/Preszpan/Tereszpan są materiałami przeznaczonymi do izolacji, elektroizoalacji i termoizolacji, stosowany w maszynach i aparatach, a także do wyrobu uszczelek, wkładek do butów, walizek.