Płyty uszczelkarskie służą do wykonywania uszczelek, przy naprawach połączeń płaskich. W zależności od mediów, które istnieją w danej instalacji, temperatury i ciśnienia, dobieramy rodzaj płyty, z której wykonywane są uszczelnienia.