Teflon zachowuje obojętność fizjologiczną i jest nieszkodliwy dla organizmu aż do temperatury +270˚C.